top of page

AURORA HUNTING

ABISKO - TROMSO
10
days
TRAVEL ITINERARY
 
วันที่ 1     ออกเดินทางออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงสต็อกโฮล์ม
วันที่ 2    เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) - เที่ยวชมเมือง
             พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ซิตี้ฮอลล์ - ช้อปปิ้ง
วันที่ 3     บินสู่เมืองคิรูนา - โรงแรมน้ำแข็ง
วันที่ 4     อุทยานแห่งชาติอบิสโก – สุนัขลากเลื่อน
             Dinner at Aurora Sky Station 
วันที่ 5     รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล - นาร์วิก (นอร์เวย์)
              ทรูมเซอ - สโนว์โมบิลซาฟารี 
วันที่ 6     เที่ยวชมเมือง – ยอดเขาสโตรสไตเนิน – บินสู่เบอร์เก้น
วันที่ 7     ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติก – โวส – เบอร์เก้น
วันที่ 8     เกโล่ - กรุงออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท
วันที่ 9     เที่ยวชมกรุงออสโล - สนามบินการ์ดเดอมูน
              เดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่ 10    เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
bottom of page