top of page

Northern Lights

North Cape
11
days
TRAVEL ITINERARY
 
วันที่ 1     ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน)
วันที่ 2    เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) - ซิตี้ฮอลล์
             พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ช้อปปิ้ง
วันที่ 3     เที่ยวชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน - ล่องเรือสำราญ SILJA LINE
วันที่ 4     กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - เที่ยวชมเมืองหลวง - บินสู่เขตแลปป์แลนด์
วันที่ 5     นั่งเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO Icebreaker - ขี่สุนัขลากเลื่อน Husky Safaris
วันที่ 6     โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาครอส - บ้านอิกลู GLASS IGOOS
              แคสสลอตทาเน่น - ขับ Snowmobile ล่าแสงเหนือ
วันที่ 7     แคสสลอตทาเน่น - คาราสจ็อก - ฮอนนิ่งสแวก - นอร์ธเคป
วันที่ 8     อัลต้า - กรุงออสโล
วันที่ 9     เที่ยวชม 3 พิพิธภัณฑ์แห่งนอร์เวย์ - เที่ยวชมเมืองออสโล - ช้อปปิ้ง
วันที่ 10    สนามบินการ์ดเดอมูน - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่ 11     เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
bottom of page