top of page

Our Story

European Holiday
Worldwide Vacation

D-Star Tour Co.,Ltd

ด้วยระยะเวลากว่า 30 ปี บนเส้นทางสายธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งทำให้บริษัท ดีสตาร์ ทัวร์ จำกัด ได้นำความรู้ตลอดจนปัญหาและ อุปสรรคต่างๆ ที่พบเห็นระหว่างการทำงานมาปรับใช้ และพัฒนาการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว ให้ยืนหยัดอยู่ ได้อย่างมั่นคง ด้วยการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวแบบโฮลเซลล์

เราไม่ได้มองว่าการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจ แต่เราทำเพราะรู้สึกว่าเป็นงานที่ชอบ แล้วก็ค่อยๆเติมความรู้ให้กับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งพอผ่านมาระยะหนึ่งเลยคิดที่จะเป็นผู้ประกอบการเอง จึงเริ่มจากบริษัทเล็กๆ มีพนักงานอยู่แค่ 4-5 คน แล้วค่อยๆ สร้างทุกอย่างขึ้นมา โดยแยกนักท่องเที่ยวออกเป็น 2 กลุ่ม คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางเองและนักท่องเที่ยวที่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา

จุดสำคัญของ D-Star Tour ที่จัด European Holiday ขึ้นมาคือมาตรฐานของหลายสิ่งหลายอย่างที่ เราต้องดูในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นที่เรายืนอยู่ได้ทุกวันนี้ เพราะเรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยพยายามศึกษาว่าในแต่ละปีเส้นทางนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ทั้งยังมองปัจจัยหลักๆ ในการพัฒนา ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราต้องทำอย่างต่อเนื่อง และให้ตรงตามคอนเซปต์ที่วางไว้

Desirable Program

การวางแผนในการเที่ยวให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และยุคสมัยซึ่งเน้น การเก็บเกี่ยวประสบการณ์เห็นความหลากหลาย และความแตกต่างของวัฒนธรรมได้พบปะผู้คนที่อยู่ต่างทวีป โดยการจัดโปรแกรมให้เหมาะสม เขียนโปรแกรมที่ลูกค้าจะได้ในสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริง และต้องเขียนโปรแกรมที่สอดคล้องกับพาหนะในการเดินทาง ต้องให้เวลากับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหรือเป็นไฮไลด์ ของประเทศนั้นๆ

Harmony Society

หรือสังคมใหม่ในการเที่ยว โดยลูกค้าที่จองทัวร์มาจะไม่รู้เลยว่าจะเจอใครบ้าง แต่ละคนมา จากหลากหลายสภาพแวดล้อม หลากหลายสังคม หลากหลายสถานะ แต่ต้องมาเที่ยวด้วยกันแต่เมื่อคุณมาเที่ยวแล้ว สิ่งที่จะได้กลับไปคือเพื่อนกลุ่มใหม่ โดยเราพยายามที่จะทำให้ทุกคนเกิดความพึงพอใจในการเดินทาง เกิดเพื่อนหรือ ครอบครัวใหม่ เมื่อกลับมาแล้ว ทุกคนต้องรู้สึกถึงความประทับใจ หรือมีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับสังคมในการท่องเที่ยวด้วย

Beyond Impressive

เป็นความพยายามในการสร้างคุณภาพ ให้อยู่เหนือความคาดหมายของลูกค้ามาก ที่สุด ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังการดีไซน์โปรแกรม โดยจะมองที่พักเป็นเรื่องต่อมาต้องดูว่าจะอยู่เหนือความคาดหมาย ของลูกค้าหรือไม่และเน้นที่พักสไตล์โมเดิร์น ภายในห้องพักต้องสะดวกสบาย ทันสมัยเตียงนอนต้องมีขนาดที่ พอเหมาะ ไม่นุ่มหรือแข็งจนเกินไป ในส่วนของรถโค้ช เราก็มีการติดต่อกับเจ้าประจำ คนขับจะรู้เส้นทางมีความ ชำนาญในสถานที่ท่องเที่ยว และที่ตั้งของร้านอาหาร และจะต้องเป็นคนที่ทำงานกับเราได้ด้วยความสบายใจ ไม่สร้างปัญหา สำหรับการให้บริการในเรื่องของอาหาร เราก็พยายามเลือกภัตตาคารที่มีชื่อเสียงและวัฒนธรรมของ แต่ละแห่ง มีการส่งคนไปปรับเปลี่ยนเมนูให้เหมาะกับคนไทย โดยไม่ละเลยความสะดวกสบายในการเดินทาง และความสะอาดของร้านอาหารด้วย

Truly Reliability

ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการทำทัวร์ ที่เรามองว่าน่าจะเป็นเรื่องของหัวหน้าทัวร์ที่ผ่านการอบรมตั้งแต่พื้นฐานของข้อมูลการนำเที่ยวให้ลูกค้าพึงพอใจ และต้องมีความเข้าใจว่าคนดีไซน์โปรแกรมต้องการ สื่ออะไร เพื่อให้พาทัวร์ได้สนุกทั้งยังมีการอบรมหัวหน้าทัวร์ในเรื่องของภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลป์ ความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง มุมมอง ตลอดจนมุมถ่ายรูปการจัดสรรเวลาให้ลูกค้าได้สัมผัส กับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เน้นการให้บริการที่ใกล้ชิดกับลูกค้า และการมีภาวะความเป็นผู้นำเพื่อที่จะควบคุม ให้เที่ยวได้ตามโปรแกรมรายละเอียดที่เราให้ความใส่ใจ

We are everything

ทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่เราพยายามเลือกสรรให้ลูกค้ามั่นใจในมาตรฐานของการให้บริการ ในทุกเรื่อง และเป็นคำตอบสุดท้ายที่ว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่ ทุกอย่างเราจะวางแผนให้คุณได้อย่างเรียบร้อย อีกทั้งเรายังไม่พยายามที่จะแข่งขันกับใคร แต่พยายามแข่งกับตัวเอง ด้วยการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง พยายามคงไว้ซึ่งคุณภาพ และมาตรฐานในการบริการให้เหนือความคาดหมาย ให้ลูกค้าที่ใช้บริการกลับมาแล้วเกิดความประทับใจมากที่สุด

bottom of page